Продавай в Испания!

За да продаваш в чужбина продукта или услугата на фирмата ти, трябва да бъдеш подготвен за това. Да учиш език и да проучваш пазара може да отнеме много време. И въпреки това остават един куп съмнения - от технически до битови.

Същото важи за мен - аз мога да създам фирма тук в Барселона, но с цената на много усилия и време. И въпреки това резултата няма да е същия, защото няма да имам достъп до по-евтини материали. Няма да имам твоя опит, натрупан през годините.

Затова направих този сайт, за да те намеря и да се комбинирам с теб. Така решаваме половина проблемите - ти имаш функционираща фирма в България, а аз живея от години в Барселона. Така ще се съсредоточим върху основното - продажбите. Заедно можем да намерим по-голям пазар на твоите продукти или услуги, на по-добра цена.

Испанците казват за 'началото':
“Не”-то го имаме като даденост, но ако имаме желание и късмет, можем да го превърнем в “Да”.
Според мен късмета до голяма степен може да се предизвиква. Остава желанието. То е индивидуално и може напълно да се контролира.

Защо мисля, че идеята ще работи?
За мен няма съмнение че ще работи, защото вече съм го правил и знам, че функционира, при това доста добре. Тайната не е никаква тайна: на всички е извеснто, че има разлика в стандартите между България и Испания. Това е всичко.

Хората мислят и действат по един и същ начин навсякъде по света - търсят различни пропорции на системата Цена / Качество според собствените си виждания, изисквания и възможности.
Защо с мен?
- защото говоря испански език.
- защото имам техническо образование и мога да бъда полезен не само като продавач.
- защото идеята е моя - в момента си в моя сайт, с което гарантирам, че ще бъда инициативен при разрешаване на неизбежните проблеми които съпътстват всяко начало, а и не само началото.
- защото не търся сигурен път - не искам да получавам твърда заплата и не искам да съм в тежест на фирмата, а труда ми искам да бъде възнаграден според резултатите.
- защото мога да направя и поддържам сайт на испански език, напълно безплатно.
- защото мога да наема помещение за магазин в Барселона, който да улесни продажбите.

Не искам да продавам домати - нищо не разбирам от торове, нито от разсад, нито от оранжерии (имам предвид начина на отглеждане в оранжериите; контсрукцията е друго нещо). Желанието ми не е да се включа на всяка цена, а според възможностите ми.