Проекти

Аз съм от последното поколение чертожници, които отначало се научиха да чертат проекти на ръка и след това компютър.

Пречертаване 2D


Създаване на Модели 3D


Развитие на Проекти


Измерване и Създаване на Чертежи
Важни са:
1. Прецизност
2. Скорост

Процесът:
1. Идея
2. Чертане

Видове Чертане:
2D и 3D

Програми:
AutoCAD и SketchUpЛогично търсейси четвъртото измерение:


- Точка

- Линия              1D

- Повърхност      2D

- Обем                3D

- ?                      4D

 

Разреза на всяко едно, дава по-горното.

Например:

Разреза на една линия е точка.

Разреза на една повърхност е линия.

Разреза на обем е повърхност.

Какво е това, чийто разрез дава обем?