Проекти‎ > ‎

Пречертаване 2D


Пречертаваме от (Документ/.PDF/.JPG) в (AutoCAD)

Цел: Да имаме Чертежа в AutoCAD, за да:
правим промени: размери, материали, да слагаме/преместваме/махаме предмети, и др.)
имаме различни изгледи: (мащаб, различен ъгъл, и др.)
измерваме: повърхност, обем и др.


Нуждаем се от чертежа. Ако има размери го пречертаваме в AutoCAD според размерите.


Нуждаем се от чертежа. Ако няма размери, ние ще го измерим и ще го пречертаем в AutoCAD. Ще се погрижим да запазим пропорциите (X; Y).

Създаване на Модели 3D


Развитие на Проекти


Измерване и Създаване на Чертежи