Да бъдеш добър не е всичко

Post date: Sep 14, 2017 7:22:05 AM

Важността на продукта или на услугата е толкова колкото и представянето му. Те са по 50% всяко. Не е достатъчно да имаме добър продукт или услуга, който да не може да достигне до широката публика или достига само до няколко клиента.Трябва да показваме продукта или услугата, така че да достига до повече хора. Нуждаем се от комуникация. Например да направим уеб страница, да запишем видеоклипове и където да докажем, че продуктът или услугата са добри.