Пречертаване 2D

Пречертаваме от (Документ/.PDF/.JPG) в (AutoCAD)

Цел: Да имаме Чертежа в AutoCAD, за да:

правим промени: размери, материали, да слагаме/преместваме/махаме предмети, и др.)

имаме различни изгледи: (мащаб, различен ъгъл, и др.)

измерваме: повърхност, обем и др.

Нуждаем се от чертежа. Ако има размери го пречертаваме в AutoCAD според размерите.

Измерване и Създаване на Чертежи

Нуждаем се от чертежа. Ако няма размери, ние ще го измерим и ще го пречертаем в AutoCAD. Ще се погрижим да запазим пропорциите (X; Y).

09/2017