Защо Интернет промени живота ни?

Post date: Jan 21, 2015 6:31:45 PM

Компютрите изместиха пишещите машини, което си беше направо революция. Очевидно с един компютър можем да правим много повече неща, отколкото навремето с една пишеща машина.

В началото компютрите бяха безбожно скъпи и не всяко семейство можеше да си позволи лукса да притежава един компютър в къщи. После се появи интернет, но компютрите продължаваха да бъдат скъпи. Това беше златната ера на “интернет кафетата”. С времето започнахме да осъзнаваме, че е едно да имаш комютър, а съвсем друго е да имаш компютър свързан с интернет. Какво повече ни даде мрежата?

С един компютър можем да създаваме, да поправяме, да развиваме различни проекти. А чрез интернет можем да показваме всичко това.

Винаги е било важно да можем да правим добре нещата с които се захванем. Но също винаги е било така важно и да можем да ги показваме. Днес процеса се запазва: на компютъра правим, а чрез интернет показваме.