Създаване на Модели 3D

---

---

Създаваме 3D Модели: Предмети, Апартаменти, Къщи, Сгради, и др.

(SketchUp)

---

Основната цел е: да се създаде 3D Модел, за да се постигнат после различни изгледи, renders, промяна на материалите, поставяне/преместване/премахване на обекти (ако това е необходимо) и др.

---

Нуждаем се от 2D Чертежите:

Разпределения, Разрези, Фасади.

---

Добрите идеи имат стойност само ако се излълнят. Добро изпълнение се постига само с добър проект.

Измерване и Създаване на Чертежи

09/2017