Операционни Системи и Приложения

Съвместимост

Ние търсим Съвместимост, още преди да започнем да работим по даден проект.

Най-важните Приложения, които използваме

Apple: iWork (Pages, Numbers, Keynote)

Windows: Office (Word, Excel, PowerPoint)

Google: Drive (Docs, Spreadsheets, Presentations)

За Проекти използваме 2 универсални програми

AutoCAD - за създаване и редактиране на

2D проекти

SketchUp - за създаване и редактиране на

3D проекти

За Мултимедия използваме 2 универсални програми

Photoshop - за редактиране на снимки

iMovie - за редактиране на видеоклипове

Cъхраняваме файлове в Облачни Програми

Dropbox - различни видове файлове

Google Drive - файлове на Google

iCloud - файлове на Apple

За Организиране на времето, използваме 2 универсални програми, съвместими с компютри, таблети и телефони

Trello - за организиране на задачи

Wunderlist - за създаване на списъци

Таблици

08/2017