Метро в Барселона

Времето е това, което никога не стига на туристите, затова при обиколка на Барселона е най-добре да използвате метрото на Барселона. В Барселона метрото има 11 линии, които обхващат целия град. Метрото се разширява постоянно като се появяват нови спирки и линии. Мотрисите минават на не повече от 3 минути и половина.

Линиите на метрото са номерирани и са в различни цветове. Всяка линия има две крайни спирки. Например:

Спирките на дадена линия на метрото също са в съответния за линията цвят. На една спирка спира само една линия от метрото.

На всяка спирка има машина чрез която може да се направи връзка с някой отговорник в случай на възникнал проблем. Има възможност да се комуникира на английски език.

На някои спирки има връзка между две линии. Осъществява се с подземни коридори, без да се напуска метрото.

На картата на метрото на Барселона с кръг с черен контур и бяло в средата е отбелязана връзката между две спирки.

Работно време:

Понеделник - Четвъртък: 5:00 - 24:00 h.

Петък: 5:00 - 02:00 h.

Събота: 05:00 - не се затваря

Неделя: до 24:00

БИЛЕТИ

Най-евтино може да се придвижвате с карта - T10

Т10 позволява 10 пътувания на повече от 1 човек. T10 се може да се купи от машините на всяка метро станция. На машините е обозначено какви монети или банкноти може да използвате.

При преминаването през машините в метрото с картите е важно гледате стрелките за проверка долу на машините за да знаете преди да пъхнете картата, от коя страна на машината трябва да преминете.

Т10 се пъха в близкия отвор на машината. Преди излезе през другия отвор, на малкото светлинно табло се появява броя на оставащите пътувания в картата. Картата се изважда. Тогава въртящите се прегради се освобождават или където има плъзгащи се врати, те се отварят.

Процедурата трябва да се повтори за всеки човек, който преминава със същата карта. На гърба на картата се отбелязва колко пътувания остават.

При последното пътуване с картата, не я изхвърляйте преди напълно да излезете от метро станцията. Може да ви проверят на самите стълби на изхода.

С Т10 в рамките на 1 час и 15 минути може да се сменят различни метро линии (без да се излиза от метрото), автобуси или трамваи като картата минава без да се таксува 2 пъти.

Цените за Т10 за различните зони са:

1 ZONA - T10 - 9,95 €

2 ZONA - T10 - 19,60 €

3 ZONA - T10 - 26,75 €

4 ZONA - T10 - 34,45 €

5 ZONA - T10 - 39,55 €

6 ZONA - T10 - 42,05 €

07/2015