Проекти

Аз съм от последното поколение чертожници, които отначало се научиха да чертат проекти на ръка и след това компютър.

Пречертаване 2D
Създаване на Модели 3D
Развитие на Проекти
Измерване и Създаване на Чертежи

Важни са:

1. Прецизност

2. Скорост

Процесът:

1. Идея

2. Чертане

Видове Чертане:

2D и 3D

Програми:

AutoCAD и SketchUp

Логично търсейси четвъртото измерение:

- Точка

- Линия 1D

- Повърхност 2D

- Обем 3D

- ? 4D

Разреза на всяко едно, дава по-горното.

Например:

Разреза на една линия е точка.

Разреза на една повърхност е линия.

Разреза на обем е повърхност.

Какво е това, чийто разрез дава обем?